กติกาการแข่งขันทักษะเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ระดับชาติ

Posted: กุมภาพันธ์ 27, 2008 in ไม่มีหมวดหมู่

กติกาการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขางานเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ (CAD)

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ   ครั้งที่ 17  ประจำปีการศึกษา 2550

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 1 มีนาคม 2551

ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

————————————————————–

ข้อกำหนด

                1.    ผู้เข้าแข่งขันเป็นผู้แทนภาค ภาคละ 3 คน คือผู้ที่ชนะการแข่งขันทักษะวิชาชีพงานเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ (CAD) ระดับภาค ปีการศึกษา 2550 ได้แก่ ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 และรองชนะเลิศอันดับที่ 2 

                2.    ผู้เข้าแข่งขันจะต้องแต่งเครื่องแบบนักศึกษาและมีบัตรนักศึกษาไปแสดง

                3.    ไม่สามารถเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน ไม่ว่ากรณีใด

กำหนดการแข่งขัน (ตามตารางที่แนบ)

                วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551 รายงานตัว และติดตั้งเครื่องพร้อมทดสอบการใช้งาน

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551 แข่งขันเขียนแบบภาพแยกชิ้น (Detail drawing) ใช้เวลา 5 ชั่วโมง 30 นาที

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551 แข่งขันเขียนแบบภาพประกอบ (Assembly drawing) ใช้เวลา 5 ชั่วโมง 30 นาที

สถานที่แข่งขัน ศูนย์อินเตอร์เน็ต วิทยาลัยเทคนิคระยอง

สิ่งที่ผู้เข้าแข่งขันต้องจัดเตรียม

1.       อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันใช้โปรแกรมในการเขียนแบบได้ ตามความถนัดของผู้เข้าแข่งขันแต่ละคน

2.       ให้ผู้เข้าแข่งขันนำเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ลงโปรแกรมเขียนแบบไว้แล้วไปใช้ในการแข่งขัน

3.       อนุญาตให้ใช้ เครื่องมือวัดขนาด ชนิดต่าง ๆ

เกณฑ์การให้คะแนน

1.       ใช้เกณฑ์การให้คะแนนการแข่งขันฝีมือช่างระดับเยาวชนขององค์การการฝึกอาชีพระหว่างประเทศ (IVTO) ดังนี้

1.1   เขียนแบบภาพแยกชิ้น (Detail drawing) สำหรับใช้ในการผลิต รวมถึงข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นในการผลิต มีรายละเอียด คือ

1.1.1   ภาพที่แสดงรายละเอียด รูปร่างของชิ้นงานโดยสมบูรณ์

1.1.2   ขนาด และพิกัดความเผื่อ

 

/1.1.3 ค่าพิกัด…

 

1.1.3   ค่าพิกัดความเผื่อตามรูปร่าง และตำแหน่งของชิ้นงาน

1.1.4   สัญลักษณ์ของผิวงาน

1.1.5   คำแนะนำในการ Machine และการประกอบ

1.1.6   คำแนะนำในการปรับปรุงคุณภาพโลหะด้วยกรรมวิธีทางความร้อน

1.2   เขียนแบบภาพประกอบของชิ้นงานที่เตรียมให้ (Assembly drawing) โดยการเขียนภาพฉาย การแสดงการตัด ตารางรายการวัสดุ การกำหนดขนาด และข้อมูลต่าง ๆ ที่จำเป็นในการเขียนแบบภาพประกอบ เพื่อนำไปใช้เป็นแบบงานในการประกอบชิ้นงาน

1.3   คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ

 

 

จัดการแข่งขันโดยวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

 

 

 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s