กติกาการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ประเภทการแข่งขัน การเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ (CAD)

Posted: พฤศจิกายน 10, 2009 in ข่าวสาร

กติกาการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ระดับภาค

งานประชุมองค์การวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค

ณ ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร

ระหว่างวันที่ 13-16 ธันวาคม  2552

ณ โรงแรมสตาร์  ระยอง  จังหวัดระยอง

ประเภทการแข่งขัน การเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ (CAD)

จัดการแข่งขันโดย  วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

1.             เป็นนักศึกษาปัจจุบันที่กำลังศึกษาระดับชั้น ปวส. แผนกเทคนิคการผลิต, เขียนแบบเครื่องกลและเทคนิคอุตสาหกรรม

2.             อศจ. ส่งนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน  1  คน ในระดับภาค

3.             ผู้ที่ได้รับคัดเลือก อันดับ 1,2 และ 3 ในระดับภาคเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับชาติ

 

กติกาการแข่งขัน

 

1.             โปรแกรมที่ใช้ในการแข่งขันเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ (CAD) ไม่จำกัดโปรแกรม

2.             ข้อสอบมีจำนวน 2 ข้อ

2.1      ทำข้อสอบการเขียนแบบสั่งงานการผลิต และ งานประกอบใช้เวลา 6 ชั่วโมง

2.2      ทำข้อสอบจากการวัดชิ้นงานจริง ใช้เวลา 3 ชั่วโมงโดยการดำเนินการดังนี้

2.2.1                   ใช้เวลาในการวัดชิ้นงาน 1 ชั่วโมง

2.2.2                   ใช้เวลาในการเขียนแบบ 2 ชั่วโมง

3.             ในการตัดสินการแข่งขันจะตรวจจากแบบที่พิมพ์ออกจากเครื่องพิมพ์เท่านั้น

4.             ในระหว่างการแข่งขันไม่อนุญาตให้นักศึกษาสอบถามครูผู้ควบคุมนักศึกษา

5.             นักศึกษาจะต้องนำบัตรประจำตัวนักศึกษาและแต่งกายในชุดนักศึกษามาในวันรายงานตัวและเข้าร่วมการแข่งขัน

6.             ระหว่างการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันมีปัญหาหรือข้อสงสัยให้ติดต่อกรรมการควบคุมเท่านั้น

7.             ในช่วงการแข่งขันให้ผู้เข้าแข่งขันรักษาความสะอาดและปฏิบัติตนอย่างมีระเบียบวินัย

8.             การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าสิ้นสุด

 

เกณฑ์การให้คะแนน   กรรมการเป็นผู้กำหนด

 

 

สิ่งที่ต้องเตรียมมา

1.             เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมลงโปรแกรมเขียนแบบที่ใช้ในการแข่งขัน              1 ชุด

2.             เครื่องสำรองไฟ

3.             ตารางงานโลหะ

4.             เครื่องมือวัดและตรวจสอบขนาดชิ้นงาน เช่น เวอร์เนียร์,  บรรทัด, และอื่นๆ ที่จำเป็น

 

กำหนดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ระดับภาค

งานประชุมองค์การวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค

ณ ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร

ระหว่างวันที่ 13-16 ธันวาคม 2552

ณ โรงแรมสตาร์  ระยอง  จังหวัดระยอง

ประเภทการแข่งขัน การเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ (CAD)

จัดการแข่งขันโดย  วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

ห้อง  เกษรา  1

 

เวลา

วัน

08.00-9.00

09.00-10.00

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-13.00

13.00-14.00

14.00-15.00

15.00-16.00

16.00-17.00

13 ธันวาคม 52

 

รายงานตัว

 

พักกลางวัน

 

ประชุมครูผู้เข้าแข่งขันและติดตั้ง Driver Printer

14 ธันวาคม 52

พิธีเปิด

แข่งขันเขียนแบบสั่งงานและงานประกอบ

แข่งขันเขียนแบบสั่งงานและงานประกอบ

15 ธันวาคม 52

กรรมการตรวจแบบงาน

แข่งขันเขียนแบบโดยวัดขนาดจากชิ้นงานจริง

กรรมการตรวจแบบงาน

16  ธันวาคม 52

ประกาศผล

 

 

 

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง และจะแจ้งให้ทราบก่อนการแข่งขัน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s