การแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างเขียนแบบเครื่องกล

Posted: ธันวาคม 31, 2010 in ไม่มีหมวดหมู่

กติกาการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ระดับภาค

งานประชุมองค์การวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค

ณ ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร

ระหว่างวันที่ 13-16 ธันวาคม  2553

ณ โรงแรมสตาร์  ระยอง  จังหวัดระยอง

ประเภทการแข่งขัน การเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ (CAD)

จัดการแข่งขันโดย  แผนกวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

1.             เป็นนักศึกษาปัจจุบันที่กำลังศึกษาระดับชั้น ปวส. แผนกเทคนิคการผลิต, เขียนแบบเครื่องกลและเทคนิคอุตสาหกรรม

2.             อศจ. ส่งนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน  1  คน ในระดับภาค

3.             ผู้ที่ได้รับคัดเลือก อันดับ 1,2 และ 3 ในระดับภาคเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับชาติ

 

กติกาการแข่งขัน

 

1.             โปรแกรมที่ใช้ในการแข่งขันเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ (CAD) ไม่จำกัดโปรแกรม

2.             ข้อสอบมีจำนวน 2 ข้อ

 2.1      ทำข้อสอบการเขียนแบบสั่งงานการผลิต และ งานประกอบใช้เวลา 6 ชั่วโมง

2.2      ทำข้อสอบจากการวัดชิ้นงานจริง ใช้เวลา 3 ชั่วโมงโดยการดำเนินการดังนี้

             2.2.1   ใช้เวลาในการวัดชิ้นงาน 1 ชั่วโมง

             2.2.2  ใช้เวลาในการเขียนแบบ 2 ชั่วโมง

3.             ในการตัดสินการแข่งขันจะตรวจจากแบบที่พิมพ์ออกจากเครื่องพิมพ์เท่านั้น

4.             ในระหว่างการแข่งขันไม่อนุญาตให้นักศึกษาสอบถามครูผู้ควบคุมนักศึกษา

5.             นักศึกษาจะต้องนำบัตรประจำตัวนักศึกษาและแต่งกายในชุดนักศึกษามาในวันรายงานตัวและเข้าร่วมการแข่งขัน

6.             ระหว่างการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันมีปัญหาหรือข้อสงสัยให้ติดต่อกรรมการควบคุมเท่านั้น

7.             ในช่วงการแข่งขันให้ผู้เข้าแข่งขันรักษาความสะอาดและปฏิบัติตนอย่างมีระเบียบวินัย

8.             การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าสิ้นสุด

 

เกณฑ์การให้คะแนน   กรรมการเป็นผู้กำหนด

 

 

สิ่งที่ต้องเตรียมมา

1.             เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมลงโปรแกรมเขียนแบบที่ใช้ในการแข่งขัน              1 ชุด

2.             เครื่องสำรองไฟ

3.             ตารางงานโลหะ

4.             เครื่องมือวัดและตรวจสอบขนาดชิ้นงาน เช่น เวอร์เนียร์,  บรรทัด, และอื่นๆ ที่จำเป็น

 

กำหนดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ระดับภาค

งานประชุมองค์การวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค

ณ ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร

ระหว่างวันที่ 13-16 ธันวาคม 2553

ณ โรงแรมสตาร์  ระยอง  จังหวัดระยอง

ประเภทการแข่งขัน การเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ (CAD)

จัดการแข่งขันโดย  วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

ห้อง  ศรีสุนทร 1

 

เวลา

วัน

08.00-9.00

09.00-10.00

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-13.00

13.00-14.00

14.00-15.00

15.00-16.00

16.00-17.00

13 ธันวาคม 53

 

รายงานตัว

 

พักกลางวัน

 

ประชุมครูผู้เข้าแข่งขันและติดตั้ง Driver Printer

14 ธันวาคม 53

พิธีเปิด

แข่งขันเขียนแบบสั่งงานและงานประกอบ

แข่งขันเขียนแบบสั่งงานและงานประกอบ

15 ธันวาคม 53

กรรมการตรวจแบบงาน

แข่งขันเขียนแบบโดยวัดขนาดจากชิ้นงานจริง

กรรมการตรวจแบบงาน

16  ธันวาคม 53

ประกาศผล

 

 

 

หมายเหตุ สอบถามเพิ่มเติมที่        กรรมการดำเนินการและเลขานุการ อาจารย์จักรรัตน์ สมตระกูล 0899202125

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s