แนวคิดจัดตั้ง กลุ่ม MC อาชีวะ ประเทศไทย

Posted: เมษายน 8, 2011 in ไม่มีหมวดหมู่

แนวคิดในการรวมกลุ่ม MC อาชีวะ Thailand จัดตั้งเพื่อทำโครงการต่างๆโดยสนองตามวัตถุประสงค์ต่างๆดังนี้
1.มีความรู้ความรักในยานยนต์
2.มีประสบการณ์ในการท่องเที่ยวทัศนะศึกษา
3.รู้จักอดออม ประหยัด
4.มีความเสียสระ มีจิตรใจเป็นกุศล
5.รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น และสังคมทำสิ่งดีดีมีประโยชน์
6.มีจิตรใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์โลก
7.มีการช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติ
8.รู้จักเป็นมิตรต่อทุกคนทุกเพศทุกวัย
9.รู้จักการอนุรักษ์ธรรมชาติ รักษาสิ่งเวดล้อม
10.มีทำตามความฝัน และปณิทานของคนเอง
11.มีความสามัคคี ทำงานเป็นทีม
12.มีระเบียบวินัยในตนเอง และหมู่คณะ
13.รู้จักเครารพกฏหมาย และกฏจราจร
14.รู้จักการร่วมกันทำงานเป็นทีม

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s